برای کنترلر به Mejia اهدا کنید!

کمپین Mejia به طور انحصاری به کمک‌های مردمی کوچک دلاری متکی است و کمک‌های مالی مدیران اجرایی، پرسنل تصمیم‌گیر، و PAC/انجمن‌ها در صنایع زیر را نمی‌پذیرد: نفت و گاز، توسعه املاک، وال استریت، هوافضا و دفاع، رسانه و سرگرمی. داروسازی، بیمه و مخابرات. علاوه بر این، کمپین Mejia کمک های مالی را از هیچ یک از اعضای مجری قانون نمی پذیرد.