تعهد به رای دادن

قول بدهید به کنت رای دهید

ما در حال پیگیری تعداد آرایی هستیم که انتظار داریم در روز انتخابات کسب کنیم. با تعهد دادن به رای دادن به کنت به ما کمک کنید تا به شماره برد خود برسیم.

از اینکه قول دادید به کنت رای دهید متشکرم!

با به اشتراک گذاشتن این تعهد با 3 دوست، مطمئن شوید که کنت برنده می شود!


سهماشتراک گذاری

اهدا

داوطلب

پلتفرم ما را بخوانید

با کنت آشنا شوید
اسم کوچک شما چیست؟
نام خانوادگی شما چیست؟
کد پستی شما چیست؟
ایمیلت چیه؟ (اختیاری)
شماره تلفن شما چیست؟ (اختیاری)
چگونه با ما آشنا شدید؟ (انتخاب چندگانه)
دیگر کجا درباره ما شنیدی؟
معرف شما کیست؟ ما دوست شما را برای دریافت کالاهای تبلیغاتی شرکت می کنیم! نام کامل آنها را وارد کنید.
آیا می‌خواهید هنگام رای دادن با محل رای‌گیری خود مطلع شوید؟