تعهد به رای دادن

برای کنت داوطلب شوید

به جنبش ما برای شفافیت و پاسخگویی بپیوندید! مهارت‌های شما هرچه که باشد، همه ما چیزی برای کمک به جنبش برای یک LA پاسخگوتر داریم.

از شما برای ثبت نام برای داوطلب شدن برای کنت متشکریم!

با ثبت نام 3 دوست برای داوطلب شدن، اطمینان حاصل کنید که کنت برنده می شود!


سهماشتراک گذاری

اهدا

پلتفرم ما را بخوانید

با کنت آشنا شوید
اسم کوچک شما چیست؟
نام خانوادگی شما چیست؟
کد پستی شما چیست؟
ایمیلت چیه؟
شماره تلفن شما چیست؟ (اختیاری)
به کدام زبان صحبت می کنید؟
به کدام فرصت های مشارکت رأی دهندگان علاقه دارید؟
به کدام فرصت های داوطلبانه دیگر علاقه دارید؟
از خودتان بگویید! هر مهارتی که باید بدانیم؟ آیا در شبکه های اجتماعی هستید؟
شما دانش آموز هستید؟ (اختیاری)