Նվիրաբերեք Mejia-ին վերահսկիչի համար:

Mejia-ի քարոզարշավը հիմնվում է բացառապես փոքր դոլարի հիմնական նվիրատվությունների վրա և չի ընդունում նվիրատվություններ գործադիրներից, որոշումներ կայացնող անձնակազմից և PAC-ներից/ասոցիացիաներից հետևյալ ոլորտներում. , դեղագործություն, ապահովագրություն և հեռահաղորդակցություն։ Ավելին, Mejia արշավը չի ընդունում նվիրատվություններ իրավապահ մարմինների որևէ անդամից: