Mejia վերահսկիչ միջոցառումների համար


Mejia Canvass-ի թիմ

Որտեղ: Շաբաթ, օգոստոսի 13-ին, ժամը 4-6:30
Երբ. Toluca Lake, RSVP հասցեի համար

Խնդրում ենք ձեզ հետ բերել՝ ամբողջությամբ լիցքավորված սմարթֆոնը, հարմարավետ քայլելու կոշիկները, արևապաշտպան քսուքը/արևապաշտպան քսուքը, կրեք ձեր Mejia վերնաշապիկը և շապիկը և Mejia պայուսակները և դռան կախիչները (եթե արդեն ունեք դրանք)