Ի՞նչ է քաղաքային վերահսկիչը:

Գիտեի՞ք, որ չորս տարին մեկ Լոս Անջելեսի ընտրողները ընտրում են քաղաքապետ, քաղաքային դատախազ և քաղաքային վերահսկիչ: Շատերը չգիտեն Քաղաքի վերահսկիչի պաշտոնի մասին, սակայն Քաղաքի վերահսկիչը քաղաքի ընտրված գլխավոր հաշվապահն է, աուդիտորը և վճարման վարպետը: Ցանկանու՞մ եք իմանալ, թե ինչպես է քաղաքը ծախսում ՄԵՐ փողերը: Հարցրեք քաղաքային վերահսկիչին: Ցանկանու՞մ եք իմանալ, թե որտեղի՞ց են գալիս քաղաքապետարանի փողերը: Հարցրեք քաղաքային վերահսկիչին:

Վերահսկիչը նաև իրավասու է իրականացնելու քաղաքային ստորաբաժանումների կատարողականի աուդիտ՝ թույլ տալով ստուգել գերատեսչությունների արդյունավետությունը:

Ներկայումս կան ավելի քան 160 աշխատակիցներ, ովքեր անկախ աուդիտ են անցկացնում, կառավարում են քաղաքապետարանի աշխատավարձերը և ծախսերը, զեկուցում են քաղաքապետարանի ֆինանսների մասին և առցանց տրամադրում են քաղաքի չափումները և տվյալները:

Վերահսկիչի կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթներն իրականացնելու համար Քաղաքային վերահսկիչի գրասենյակն ունի երեք հիմնական ստորաբաժանումներ՝ աուդիտի ծառայություններ, հաշվապահական գործառնություններ և ֆինանսական հաշվետվություններ և վերլուծություն, ի լրումն Գործադիր գրասենյակի և կառավարման ծառայությունների ղեկավարության և անձնակազմի:

Գործադիր գրասենյակն աջակցում է Վերահսկիչին՝ կապի, պլանավորման, տեխնոլոգիայի և նորարարության, իրազեկման և կառավարության գործերին նվիրված անձնակազմով: Կառավարման ծառայությունները պատասխանատու են վերահսկիչի գրասենյակի անձնակազմի, գերատեսչական աշխատավարձի, բյուջետավորման, հաշվապահական հաշվառման և սարքավորումների կառավարման բոլոր ասպեկտների համար: (Աղբյուր՝ lacontroller.org)