บริจาค

แคมเปญ Mejia ใช้เงินบริจาคระดับรากหญ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่รับเงินบริจาคจากผู้บริหาร ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และ PAC/สมาคมในอุตสาหกรรมต่อไปนี้: น้ำมันและก๊าซ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วอลล์สตรีท การบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ สื่อ & บันเทิง ยา ประกันภัย และโทรคมนาคม นอกจากนี้ แคมเปญ Mejia ไม่รับบริจาคจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใดๆ


จับคู่กองทุนแจ้งเตือน!
หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยใน City of LA เมืองจะตรงกับการบริจาคของคุณ 6 ครั้ง! ตัวอย่างเช่น หากคุณบริจาค $100 แคมเปญของเราจะได้รับ $600 ที่มาก!
หน้านี้ใช้งานไม่ได้หรือ คลิกที่นี่เพื่อไปที่ Donorbox แทน