Pangako na Bumoto

Pangako na Iboboto si Kenneth

Sinusubaybayan namin kung ilang boto ang inaasahan naming matatanggap sa araw ng halalan. Tulungan kaming maabot ang aming numero ng panalo sa pamamagitan ng pangakong iboto si Kenneth.

Salamat sa pangakong bumoto kay Kenneth!

Tiyaking mananalo si Kenneth sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pangakong ito sa 3 kaibigan!


ibahagimagbahagi

mag-abuloy

Magboluntaryo

Basahin ang aming Platform

Kilalanin si Kenneth
Ano ang iyong unang pangalan?
Ano ang iyong apelyido?
Ano ang iyong zip code?
Ano ang iyong email? (opsyonal)
Ano ang numero ng telepono ninyo? (opsyonal)
Paano mo nalaman ang tungkol sa amin? (pumili ng maramihan)
Saan mo pa narinig ang tungkol sa amin?
Sino ang nag rekomenda sayo? Ilalagay namin ang iyong kaibigan sa pagtakbo upang makatanggap ng merch ng campaign! Ilagay ang kanilang buong pangalan.
Gusto mo bang maabisuhan kapag oras na para bumoto kasama ang iyong lugar ng botohan?