Ano ang isang City Controller?

Alam mo ba na kada apat na taon, ang mga botante ng Los Angeles ay naghahalal ng Alkalde, Abugado ng Lungsod, AT Kontroler ng Lungsod? Marami ang hindi nakakaalam tungkol sa posisyon ng City Controller ngunit ang City Controller ay ang nahalal na Chief Accounting Officer, Auditor, at Paymaster ng lungsod. Nais malaman kung paano ginagastos ng lungsod ang ATING pera? Tanungin ang Kontroler ng Lungsod. Gustong malaman kung saan nanggagaling ang pera ng Lungsod? Tanungin ang Kontroler ng Lungsod.

Ang Controller ay mayroon ding kapangyarihan na magsagawa ng mga pag-audit sa pagganap ng mga kagawaran ng Lungsod, na nagpapahintulot sa pagsusuri sa pagiging epektibo ng departamento.

Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 160 empleyado na nagsasagawa ng mga independiyenteng pag-audit, namamahala sa payroll at paggasta ng Lungsod, nag-uulat sa pananalapi ng Lungsod, at nagbibigay ng mga sukatan at data ng Lungsod online.

Upang matupad ang mga tungkuling ipinag-uutos ng Charter ng Controller, ang opisina ng Controller ng Lungsod ay may tatlong pangunahing dibisyon – Mga Serbisyo sa Pag-audit, Mga Operasyon ng Accounting, at Pag-uulat at Pagsusuri ng Pinansyal – bilang karagdagan sa pamunuan at kawani ng Executive Office at Management Services.

Sinusuportahan ng Executive Office ang Controller sa mga kawani na nakatuon sa mga komunikasyon, pag-iiskedyul, teknolohiya at pagbabago, outreach at mga gawain ng pamahalaan. Ang Mga Serbisyo sa Pamamahala ay responsable para sa lahat ng aspeto ng tauhan, payroll ng departamento, pagbabadyet, accounting at pamamahala ng pasilidad para sa opisina ng Controller. (Pinagmulan: lacontroller.org)