Quyên góp cho Mejia cho Bộ điều khiển!

Chiến dịch Mejia hoàn toàn dựa vào các khoản đóng góp nhỏ bằng đồng đô la và không nhận các khoản đóng góp từ giám đốc điều hành, nhân viên ra quyết định và PAC / hiệp hội trong các ngành sau: Dầu khí, phát triển bất động sản, Phố Wall, hàng không vũ trụ & quốc phòng, truyền thông & giải trí , dược phẩm, bảo hiểm và viễn thông. Hơn nữa, chiến dịch Mejia không chấp nhận đóng góp từ bất kỳ thành viên nào của cơ quan thực thi pháp luật.