tặng

Chiến dịch Mejia hoàn toàn dựa vào các khoản đóng góp nhỏ bằng đồng đô la và không nhận các khoản đóng góp từ giám đốc điều hành, nhân viên ra quyết định và PAC / hiệp hội trong các ngành sau: Dầu khí, phát triển bất động sản, Phố Wall, hàng không vũ trụ & quốc phòng, truyền thông & giải trí , dược phẩm, bảo hiểm và viễn thông. Hơn nữa, chiến dịch Mejia không chấp nhận đóng góp từ bất kỳ thành viên nào của cơ quan thực thi pháp luật.


CẢNH BÁO QUỸ TRẬN ĐẤU!
Nếu bạn là cư dân của Thành phố LA, Thành phố sẽ tặng bạn 6 lần! Ví dụ: nếu bạn quyên góp 100 đô la, chiến dịch của chúng tôi sẽ nhận được 600 đô la. Nó thật khổng lồ!
Có phải trang này không hoạt động? Nhấp vào đây để chuyển đến Hộp tài trợ thay thế.