Mejia cho Sự kiện của Bộ điều khiển


10/1: Boyle Heights Canvass với Tiến sĩ Rocio Rivas

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 lúc XNUMX giờ sáng
Địa điểm: Trung tâm giải trí Lou Costello Jr 3141 East Olympic Boulevard Los Angeles, CA 90023
RSVP: bit.ly/RocioKenneth

Tham gia Kenneth Mejia cho Giám đốc điều hành Thành phố LA và Tiến sĩ Rocio Rivas cho Ban Giám hiệu Trường học LAUSD Quận 2 để gõ cửa!


10/2: Sherman Oaks Canvass với Faisal Gill

Thời gian: Chủ nhật, ngày 2 tháng 3, 6-XNUMX giờ chiều
Ở đâu: Sherman Oaks, trả lời để biết địa chỉ
RSVP: tinyurl.com/kenneth-faisal

Tham gia cùng Kenneth Mejia cho Kiểm soát viên Thành phố LA và Faisal Gill cho Luật sư Thành phố LA để gõ cửa!