Cam kết bỏ phiếu

Cam kết bỏ phiếu cho Kenneth

Chúng tôi đang theo dõi số phiếu mà chúng tôi mong đợi sẽ nhận được vào ngày bầu cử. Giúp chúng tôi đạt được con số chiến thắng của mình bằng cách cam kết bỏ phiếu cho Kenneth.

Cảm ơn bạn đã cam kết bình chọn cho Kenneth!

Đảm bảo rằng Kenneth sẽ thắng bằng cách chia sẻ cam kết này với 3 người bạn!


chiaChia sẻ

tặng

Tình Nguyện

Đọc Nền tảng của chúng tôi

Gặp Kenneth
Tên bạn là gì?
Họ của bạn là gì?
Mã zip của bạn là gì?
Email của bạn là gì? (không bắt buộc)
Số điện thoại của bạn là gì? (không bắt buộc)
Bạn đã nghe về chúng tôi như thế nào? (chọn nhiều)
Bạn đã nghe nói về chúng tôi ở đâu khác?
Ai đã giới thiệu bạn? Chúng tôi sẽ đưa bạn của bạn tham gia cuộc chạy đua để nhận hàng hóa của chiến dịch! Nhập tên đầy đủ của họ.
Bạn có muốn được thông báo khi đến giờ bỏ phiếu với địa điểm bỏ phiếu của mình không?