Cam kết bỏ phiếu

Tình nguyện viên cho Kenneth

Tham gia phong trào của chúng tôi vì sự minh bạch và trách nhiệm giải trình! Dù kỹ năng của bạn là gì, tất cả chúng ta đều có điều gì đó để mang lại phong trào vì một LA có trách nhiệm hơn.

Cảm ơn bạn đã đăng ký làm tình nguyện viên cho Kenneth!

Đảm bảo rằng Kenneth sẽ thắng bằng cách kêu gọi 3 người bạn đăng ký làm tình nguyện viên !!


chiaChia sẻ

tặng

Đọc Nền tảng của chúng tôi

Gặp Kenneth
Tên bạn là gì?
Họ của bạn là gì?
Mã zip của bạn là gì?
Email của bạn là gì?
Số điện thoại của bạn là gì? (không bắt buộc)
Bạn nói được những ngôn ngữ nào?
Bạn quan tâm đến cơ hội Tương tác cử tri nào?
Bạn quan tâm đến Cơ hội tình nguyện nào khác?
Nói cho chúng tôi biết về bạn! Bất kỳ kỹ năng nào chúng ta nên biết? Bạn có trên mạng xã hội không?
Bạn là sinh viên? (không bắt buộc)